Webbaserad projektledning med

Frameron ger en bra överblick i realtid

Projektledning innebär i stort att alla aktiviteter kring byggnationen överlåts till kunniga specialister. Om du verkligen vill att dina pengar och din tid används så effektivt som möjligt är det ett klokt val att anlita Hilandero som leder sina projekt med hjälp av sin webbaserade programvara Frameron.

SPARA UPP TILL 30 % PÅ ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Med det webbaserade projektledningsprogrammet Frameron kan du spara upp till 30 % på administrationskostnader. Bl.a. försvinner behovet att föra separata mötesprotokoll eller upprätta och skicka ut lägesrapporter. Allt dokumenterat material finns tillgängligt via webben samtidigt som programmet automatiskt varnar om risk för avvikelser. Frameron håller ett vakande öga på såväl planering, tillverkning, montering som på efterservice eller garantiåtgärder. Berörda aktörer för in nödvändiga uppgifter för varje etapp med användning av en checklista på ca 140 punkter. Det sker i realtid beroende på modulen genom uppladdning av ritningar, mätresultat, foton mm, så att inte en enda detalj kan missas.

FÖRDELARNA MED HILANDEROS PROJEKTLEDNINGSPROGRAM FRAMERON

Överblick över varje projektetapp i realtid

Vår programvara finns dig tillhanda 24/7 för att ge dig en snabb och tydlig överblick av projektets status såväl generellt som i detalj, enligt dina önskemål. Det hjälper att fatta rätta ledningsbeslut.

Sänkta resekostnader tack vare kontroll på distans

Resekostnader är en betydande utgift för alla företag som driver sin verksamhet internationellt. Vår programvara ger dig en direkt besparing på resekostnader då du inte ens behöver lämna ditt hemmakontor.

Individuell videobrygga låter kunden att följa modultillverkningen

Det sägs att en bild säger mer än tusen ord. Vår projektledningstjänst inbegriper inte bara sifferrapporter utan även personliga direktsändningar. Se det med egna ögon!

Automatiska varningar om avvikelser från planerat projektschema

Förändringar kanske inte märks direkt när de är små. Därför innehåller vårt projektledningsprogram automatiska varningsmeddelanden om avvikelser eller förseningar jämfört med det planerade.

Individoberoende projektledning med kostnadsbesparing

Vår programvara tar aldrig semester, skickar aldrig ut ouppdaterade filer eller glömmer att ringa tillbaka. Ingen information går förlorad p.g.a. att projektledare bytts ut. Det spar både din tid och dina nervceller.

Enkel och användarvänlig programvara för alla enheter

Den webbaserade programvaran fungerar i alla dina enheter. Du får en klar och tydlig överblick av projektstatusen även om du bara har med dig din smarttelefon. Nutida byggnation bedrivs smart!

VI HJÄLPER DIG MED ALLT, FRÅN FÖRKALKYLER TILL HELTÄCKANDE PROJEKTLEDNING

Heltäckande tjänster för utvecklingsprojekt: bygg- och projektledning - Frameron

Hilandero är ett företag vars heltäckande tjänstepaket säkerställer ett snabbt förverkligande av ditt byggbehov, till bästa kvalitet och med minsta ansträngning för dig. Från idé till färdig byggnad. Med en verksamhet som inriktar sig på modulbyggnation kan vi garantera att arbetet utförs av ett pålitligt byggteam med mer än 10 års erfarenhet. Då projektledning spelar en nyckelroll i dagens byggverksamhet har vi tagit fram den mest effektiva programvaran för ledning av byggprojekt – Frameron. På det sättet kan vi alltid garantera dig en överblick av projektet, oavsett om det gäller en övergripande bild eller de minsta detaljerna. Naturligtvis svarar vi för alla projekthandlingar, finansiering, anlitande av olika specialister mm.

Projektets schemaläggning utifrån rådande tids- och finansieringsbehov

Hilanderos projektledningsprogram Frameron är en universell produkt som även kan användas för ledning av underentreprenörsuppdrag. Det innebär att Hilandero gärna även hjälper andra byggentreprenörer som inser vikten av tidsenlig projektledning och vill använda IT-baserade lösningar för det ändamålet. Fördelen med Frameron ligger i dess överblickbarhet – en detaljerad vy av projektet liksom dess generaliserade övergripande vy finns bara ett klick borta. Det underlättar upprättande av tids- och projektscheman som ger byggentreprenören en klarare bild av sin resursanvändning samt minskar negativ påverkan av den mänskliga faktorn och förbättrar det interna informationsutbytet.

HILANDEROS PROJEKTLEDNINGSPROGRAM FRAMERON - EN ÖVERBLICK I REALTID

Kvaliteedispetsialist

Töö kirjeldus

 • Tootmishallides ehitatavate puitkarkassmoodulite tootmistöö kvaliteedi juhtimine ja kontroll.
 • Mittevastavuste fikseerimine ja nende mõjude hindamine.
 • Üldehitustööde kvaliteedijuhtimine.
 • Lahenduste fikseerimine ja dokumenteerimine, tulemuste kontroll.

Ootused kandidaadile

 • Varasem töökogemus puitmajaehituses.
 • Ehituskogemus.
 • Eesti, vene ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas.
 • Arvutikasutamise oskus (MS Office).
 • Korrektsus ja pühendumus.

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Spela videoklipp

Objektijuht Rootsi

Töö kirjeldus

 • Ehitustööde planeerimine ja juhtimine ehitusplatsil.
 • Alltöövõtjate tööde juhtimine.
 • Tööde kvaliteedikontroll.
 • Ehitustööde dokumenteerimine ja täitedokumentatsiooni koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Ehitusaharidus.
 • Töökogemus ehitusvaldkonna töö- või objektijuhina.
 • Tehniliste jooniste lugemise oskus.
 • Eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb rootsi ja vene keele oskus.
 • Hea suhtlemisoskus.
 • Kohusetundlikkus, täpsus ja iseseisvus.
 • Arvutiprogrammide AutoCAD ja MS Office oskus tööks vajalikul tasemel.
 • Kasuks tuleb B-kategooria juhiluba.

Omalt poolt pakume

 • Arendavat tööd Rootsi suunal.
 • Toetavat meeskonda.
 • Konkurentsivõimelist töötasu.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

KVVK projektijuht

Töö kirjeldus

 • Vee- ja kanalisatsioonitööde ning kütte- ja ventilatsioonitööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Vee- ja kanalisatsioonitööde ning kütte- ja ventilatsioonitööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
  Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Vee- ja kanalisatsioonitööde ning kütte- ja ventilatsioonitööde alane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem ventilatsiooni-, kütte- ja jahutustööde ning kütte- ja ventilatsioonitööde kogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Ehitustööline

Töö kirjeldus

 • Ehitamine ja ehituslikud eritööd.
 • Tööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Ehitus- ja eritööde kontroll ja läbiviimine tootmises.

Ootused kandidaadile

 • Ehitusharidus.
 • Ehituskogemus.
 • Oskus juhtida meeskonda.
 • Varasem ehitus- ja eritööde kogemus.
 • Erialase arvutitarkvara tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Eelarvestaja

Töö kirjeldus

 • Eelarve ja hinnapakkumiste koostamine.
 • Mahtude arvutamine, jooniste lugemine.
 • Materjalide ja alltöövõtu hinnapakkumiste küsimine ja analüüs.
 • Müügijuhi ja projektijuhtide abistamine müügitegevuses ja tööde elluviimisel.

Ootused kandidaadile

 • Kõrg- või erialane haridus.
 • Töökogemus ehitusvaldkonnas, soovitavalt eelarvestajana.
 • Eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb rootsi ja soome keele oskus.
 • Kohusetundlikkus, täpsus ja iseseisvus.
 • Arvutiprogrammide AutoCAD ja MS Office oskus tööks vajalikul tasemel.

Omalt poolt pakume

 • Arendavat tööd Rootsi ja Soome suunal.
 • Toetavat meeskonda.
 • Konkurentsivõimelist töötasu.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Tootmisjuht

Töö kirjeldus

 • ​Tootmishallides ehitatavate puitkarkassmoodulite tootmise juhtimine.
 • Puitkarkassmoodulite tootmisega seotud tööprotsesside organiseerimine.
 • Tootmisplaani täpse täitmise tagamine.

Ootused kandidaadile

 • Varasem töökogemus puitmajaehituse juhtimises.
 • Eesti, vene ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas.
 • Arvutikasutamise oskus (MS Office).
  Korrektsus ja pühendumus.

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Ventilatsiooni- kütte- ja jahutustööde projektijuht

Töö kirjeldus

 • Ventilatsiooni-, kütte-, jahutustööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Ventilatsiooni-, kütte-, jahutustööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Ventilatsiooni-, kütte- ja jahutustööde alane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem ventilatsiooni-, kütte- ja jahutustööde kogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Vee- ja kanalisatsioonitööde projektijuht

Töö kirjeldus

 • Vee- ja kanalisatsioonitööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Vee- ja kanalisatsioonitööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Vee- ja kanalisatsioonitööde alane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem vee- ja kanalisatsioonitööde kogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Elektritööde projektijuht

Töö kirjeldus

 • Elektri- ja elektri projekteerimistööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Elektritööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Elektrialane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem elektritöökogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Projekteerimise projektijuht

Töö kirjeldus

 • Projekteerimistööde juhtimine, eelarve- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Projekteerimistööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Ehitusalane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem projektijuhtimiskogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja rootsi keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Vene, soome ja norra keele oskus.

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Töökuulutuse näidis

Töö kirjeldus

 • Lorem ipsum

Ootused kandidaadile

 • Lorem ipsum

Kasuks tuleb

 • Lorem ipsum

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimise tähtaeg:

2. juuli 2021

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436