Modulbyggnation är

den allra senaste bygglösningen.

Användning av volymmoduler möjliggör byggen i nästintill obegränsad omfattning. I monteringsskedet placeras alla moduler snabbt på sin plats. De byggs ihop till ett trivsamt hem eller en större byggnad, med klassrum för skolelever eller lokaler för medarbetare.

Fördelar med modulbyggnation

Nyckelfärdiga projekt

Då hela projektet är väl genomtänkt ända till inredningsdetaljer redan innan bygget kommer igång slipper man kostsamma ändrings- och justeringsarbeten.

Tillverkning i kontrollerad miljö

Vår byggprocess påverkas inte av föränderligt väder, vilket låter oss att säkra en jämn arbets- och materialkvalitet samt hålla utlovade leveranstider.

Miljösnål tillverkningsprocess

Vi utför 90 % av byggarbeten i vår fabrik. Det minskar hela processens ekologiska fotavtryck och gör det möjligt att bättre källsortera och återanvända material.

En byggverksamhet anpassad till stadsmiljöer

Till byggplatsen levereras så gott som färdiga modulelement. Det förkortar avsevärt den störande byggtiden på plats - med mindre buller och mindre byggavfall.

Standardiserade tekniska lösningar

Byggprocessen för modulelementhus innebär kostnadssparande standardiserade lösningar utan att på något sätt begränsa projektens mångfaldighet.

Tomtanpassat byggande

Modulbaserad byggnation är ett klokt och sparsamt metodval för byggtomter i avvikande geografiska förhållanden och för ombyggnationer med särskilda förutsättningar.

HILANDERO HAR EN LÅNG ERFARENHET AV MODULBYGGNATION

Projektering

Varje projekt startar från en väl genomtänkt plan. Hilandero erbjuder alla projekteringstjänster som behövs för heltäckande byggnation, inkl. framtagning av arkitektoniska ritningar, konstruktionsritningar, elinstallations- och svagströmsritningar; VVS-ritningar, relationsritningar, inredningsritningar samt nödvändig samordning med ansvariga myndigheter. Hilandero har många samarbetspartners bland inrednings- och projekteringsföretag. Vår CPM-programvara ger en tydlig grafisk överblick av hela processen och är därmed ett oersättligt hjälpmedel även för ekonomiansvariga.

Tillverkning

All Hilanderos tillverkning och materiallagring sker inomhus för att säkerställa den bästa möjliga produktkvaliteten. Våra fabrikslokaler utanför Keila har idag 8600 m² produktionsyta med en årlig produktionskapacitet motsvarande nära 40 000 m² modulelement. Standardiserade bygglösningar eliminerar risken för ev. misstag och påverkan från den mänskliga faktorn. Vi använder virke som är förkapat och spontat med CNC-maskiner och förlitar oss endast på sådana produkter och material som är CE-certifierade och/eller godkända i mållandet. Hilandero har ett CE-certifikat från EOTA och våra ledningssystem är certifierade enligt ISO 9001/14001/45001 standarder.

Montering

Även modulernas frakt till byggplatsen är en framgångsfaktor för hela processen. Alla moduler tillverkade av Hilandero vakuumförpackas vattentätt för transporten som sker i lastutrymmen med dubbeltak. Alla moduler har ett unikt serienummer för att monteringen ska flyta på snabbt och planenligt Det utförs av Hilanderos specialutbildade monteringsteam och kvalitetskontroller av transport och montering baseras på en elektronisk check-lista. Naturligtvis har vi ett bra försäkringsskydd för hela transport- och monteringsskedet för att eliminera alla risker p.g.a. yttre påverkan.

ÖVER TIO ÅRS ERFARENHET I BYGGBRANSCHEN!

Kvaliteedispetsialist

Töö kirjeldus

 • Tootmishallides ehitatavate puitkarkassmoodulite tootmistöö kvaliteedi juhtimine ja kontroll.
 • Mittevastavuste fikseerimine ja nende mõjude hindamine.
 • Üldehitustööde kvaliteedijuhtimine.
 • Lahenduste fikseerimine ja dokumenteerimine, tulemuste kontroll.

Ootused kandidaadile

 • Varasem töökogemus puitmajaehituses.
 • Ehituskogemus.
 • Eesti, vene ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas.
 • Arvutikasutamise oskus (MS Office).
 • Korrektsus ja pühendumus.

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Spela videoklipp

Objektijuht Rootsi

Töö kirjeldus

 • Ehitustööde planeerimine ja juhtimine ehitusplatsil.
 • Alltöövõtjate tööde juhtimine.
 • Tööde kvaliteedikontroll.
 • Ehitustööde dokumenteerimine ja täitedokumentatsiooni koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Ehitusaharidus.
 • Töökogemus ehitusvaldkonna töö- või objektijuhina.
 • Tehniliste jooniste lugemise oskus.
 • Eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb rootsi ja vene keele oskus.
 • Hea suhtlemisoskus.
 • Kohusetundlikkus, täpsus ja iseseisvus.
 • Arvutiprogrammide AutoCAD ja MS Office oskus tööks vajalikul tasemel.
 • Kasuks tuleb B-kategooria juhiluba.

Omalt poolt pakume

 • Arendavat tööd Rootsi suunal.
 • Toetavat meeskonda.
 • Konkurentsivõimelist töötasu.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

KVVK projektijuht

Töö kirjeldus

 • Vee- ja kanalisatsioonitööde ning kütte- ja ventilatsioonitööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Vee- ja kanalisatsioonitööde ning kütte- ja ventilatsioonitööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
  Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Vee- ja kanalisatsioonitööde ning kütte- ja ventilatsioonitööde alane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem ventilatsiooni-, kütte- ja jahutustööde ning kütte- ja ventilatsioonitööde kogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Ehitustööline

Töö kirjeldus

 • Ehitamine ja ehituslikud eritööd.
 • Tööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Ehitus- ja eritööde kontroll ja läbiviimine tootmises.

Ootused kandidaadile

 • Ehitusharidus.
 • Ehituskogemus.
 • Oskus juhtida meeskonda.
 • Varasem ehitus- ja eritööde kogemus.
 • Erialase arvutitarkvara tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Eelarvestaja

Töö kirjeldus

 • Eelarve ja hinnapakkumiste koostamine.
 • Mahtude arvutamine, jooniste lugemine.
 • Materjalide ja alltöövõtu hinnapakkumiste küsimine ja analüüs.
 • Müügijuhi ja projektijuhtide abistamine müügitegevuses ja tööde elluviimisel.

Ootused kandidaadile

 • Kõrg- või erialane haridus.
 • Töökogemus ehitusvaldkonnas, soovitavalt eelarvestajana.
 • Eesti ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas, kasuks tuleb rootsi ja soome keele oskus.
 • Kohusetundlikkus, täpsus ja iseseisvus.
 • Arvutiprogrammide AutoCAD ja MS Office oskus tööks vajalikul tasemel.

Omalt poolt pakume

 • Arendavat tööd Rootsi ja Soome suunal.
 • Toetavat meeskonda.
 • Konkurentsivõimelist töötasu.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Tootmisjuht

Töö kirjeldus

 • ​Tootmishallides ehitatavate puitkarkassmoodulite tootmise juhtimine.
 • Puitkarkassmoodulite tootmisega seotud tööprotsesside organiseerimine.
 • Tootmisplaani täpse täitmise tagamine.

Ootused kandidaadile

 • Varasem töökogemus puitmajaehituse juhtimises.
 • Eesti, vene ja inglise keele oskus kõnes ja kirjas.
 • Arvutikasutamise oskus (MS Office).
  Korrektsus ja pühendumus.

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Ventilatsiooni- kütte- ja jahutustööde projektijuht

Töö kirjeldus

 • Ventilatsiooni-, kütte-, jahutustööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Ventilatsiooni-, kütte-, jahutustööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Ventilatsiooni-, kütte- ja jahutustööde alane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem ventilatsiooni-, kütte- ja jahutustööde kogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Vee- ja kanalisatsioonitööde projektijuht

Töö kirjeldus

 • Vee- ja kanalisatsioonitööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Vee- ja kanalisatsioonitööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Vee- ja kanalisatsioonitööde alane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem vee- ja kanalisatsioonitööde kogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Elektritööde projektijuht

Töö kirjeldus

 • Elektri- ja elektri projekteerimistööde juhtimine, eelarve ja ajagraafikute jälgimine tootmises.
 • Elektritööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Elektrialane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem elektritöökogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja vene keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Rootsi, soome ja norra keele oskus

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Projekteerimise projektijuht

Töö kirjeldus

 • Projekteerimistööde juhtimine, eelarve- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Projekteerimistööde kontroll ja läbiviimine.
 • Eelarvete- ja ajagraafikute jälgimine.
 • Valmisprojektide analüüside koostamine.

Ootused kandidaadile

 • Ehitusalane keskeri- või kõrgharidus.
 • Oskus juhtida projektimeeskondi.
 • Varasem projektijuhtimiskogemus.
 • Erialase arvutitarkvara väga hea tundmine.
 • Inglise ja rootsi keele hea oskus.
 • Valmisolek komandeeringuteks.
 • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kasuks tuleb

 • Vene, soome ja norra keele oskus.

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimiseks:

Võta meiega ühendust

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436

Töökuulutuse näidis

Töö kirjeldus

 • Lorem ipsum

Ootused kandidaadile

 • Lorem ipsum

Kasuks tuleb

 • Lorem ipsum

Omalt poolt pakume

 • Huvitavat ja mitmekülgset tööd meeldivas keskkonnas.
 • Häid õppimis- ja arenguvõimalusi.

Asukoht:

Keila, Harjumaa

Töö tüüp:

Täistööaeg, palgatöötaja

Tasu vorm:

Tunnitasu

Kandideerimise tähtaeg:

2. juuli 2021

Lisainfo:

kristjan.kuldmaa@hilandero.fi
+372 51 07 436